Klimatkompensation

Skyltmax och miljön

Idag är klimatfrågan mer aktuell än någonsin. Klimatförändringar är kopplade till mänsklig aktivitet och idag vårt troligtvis största miljöproblem. Vi på Skyltmax vill ta vårt klimatansvar och arbetar målmedvetet med att förebygga och lindra vår påverkan på miljön. Detta gör vi genom att klimatkompensera för de koldioxidutsläpp som vår verksamhet bidrar med.

Klimatkompensation

Vår klimatkompensation innebär en finansiering av en åtgärd utanför vår egna organisation. Den åtgärden ska leda till en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp vi vill kompensera för. Utsläppsreduktionen leder därmed till minskade utsläpp någon annanstans.

Vi på Skyltmax beräknar årligen våra koldioxidutsläpp och klimatkompenserar för utsläppen som kommer från vår skyltproduktion samt för frakter ut till kund. Klimatkompensationen sker sedan i samarbete med Tricorona Climate Partner, ett svenskt företag som hjälper andra företag och organisationer att ta sitt klimatansvar. Tricorona erbjuder olika utsläppsreducerande projekt att kompensera genom, alla med trovärdiga certifieringar såsom FN eller Gold Standard.

Trädplantering

Vi har valt att klimatkompensera genom trädplanteringsprojektet ”Tropical Mix”. Detta unika skogsprojekt bedrivs i flertalet provinser i Panama där avskogning är ett stort problem. Under projektets tid har över 1,9 miljoner träd planterats och hittills bidragit till en CO2e-minskning på ca 135 100 ton. Projektet är certifierat med Gold Standard, den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF International.

För den som vill veta mer om Tricorona Climate Partner och deras olika klimatprojekt, läs här.

Vad tycker våra kunder?